Dela za pripravo večera Poezije in vina

Utrinki in vpogled v priprave ter urejanje okolice za branje med trtami (december 2012 – avgust 2013)