O DRUŠTVU

Včlanitev v društvo: Pristopna izjava in letna članarina (več v izjavi)
PRISTOPNA IZJAVA | STATUT DRUŠTVA | PROGRAM DRUŠTVA 2013

Društvo Antona Puklavca, društvo za trajnostni razvoj Krajinskega parka Jeruzalem je prostovoljno združenje občanov, ki jih druži zanimanje za trajnostni razvoj Krajinskega parka Jeruzalem in njegovih danosti kot so:

ohranjanje in razvoj tradicionalnega vinogradništva in vinarstva,
ohranjanje in razvoj trajnostnega podeželja,
ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
razvoj kulturnih in izobraževalnih dejavnosti na območju parka,
razvoj mehkega turizma in dodane vrednosti podeželja.

Društvo je poimenovano po velikem in priznanem vinogradniškem strokovnjaku in rojaku Antonu Puklavcu, ki je deloval v zgodnjih letih prejšnjega stoletja in je zaslužen za razvoj znanja in modernega vinogradništva na območju Krajinskega parka Jeruzalem kot tudi širše v celotni Spodnji štajerski.

Društvo si prizadeva za nadaljevanje poslanstva velikega vinogradniškega strokovnjaka in ljubitelja narave, ki je bil vzgled znanja in razvoja v takratnem času in je v kraje današnjega parka vnesel pomembne razvojne smernice na področju vinogradništva ter v Veličanah postavil moderno viničarsko poslopje.

V skladu s tem duhom društvo vzpodbuja trajnosten razvoj parka na vseh področjih kot so ohranjanje in trajnostni razvoj naravnih danosti vinogradništva in vinarstva, naravne biotske pestrosti območja, ohranjanje in zaščita kulturne dediščine in tradicionalnih izročil območja, vzpodbuja razvoj izobraževalnih dejavnosti na območju parka, si prizadeva za osveščanje o danostih in obstoju Krajinskega parka Jeruzalem, za učinkovito varstvo parka, za prispevanje k poglabljanju in širitvi znanja ter za razvoj kulturnih dejavnosti na območju. Društvo skrbi za povezovanje različnih strok ter za sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami ter društvi.